HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Snedkeri

Interne og eksterne arbejdspladser

Håndværket viser vejen

Centerets to snedkerier er fuldt professionelt udstyret værksteder, med stor kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne maskiner, som er sikkerhedsafskærmet på en sådan måde, at også kørestolsbrugere, (væk) trygt kan arbejde ved maskinerne.

Snedkerierne udfører alt i træarbejde. Blandt andet har træværkstederne en stor produktion af legehuse. Vi har altid gang i mange forskellige produktioner til vores markeder.

Snedkerierne står også for den daglige vedligeholdelse af vores bygninger og alt hvad der hedder små reparationer. Snedkerierne har et fint samarbejde med f.eks. metalværkstedet, som også har brug for træfolk når der skal udføres opgaver både "ud af huset" og når der skal foretages reparationer af udstyr.

Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i værkstedernes faciliteter - lige fra tommelstok til materiale kendskab. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen, hvor der tages hensyn til den enkelte medarbejders udfordringer.

Ud over de enkelte værksteders produktion, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende produktionsmetoder.

Arbejdstilsynet
Centrets 2 snedkerier er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Info til private kunder og virksomheder
Vi har to træværksteder/snedkerier. Et på Højvangen i Espergærde og et på Gydevej i Esbønderup. Virksomheder og private er altid velkommen til at kontakte os i forbindelse med opgaveløsninger. Opgaver kan eksempelvis være:

  • Legehuse
  • Sandkasser
  • Møbler
  • Grillborde
  • Fuglehuse
  • Plantestiger
  • Hel- og halvfabrikata