HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Rengørings Service

Interne arbejdspladser

En arbejdsplads med styr på hygiejnen.

Centrets rengøring og service har et tæt samarbejde med køkken og kantine teamet. Rengøring og services udfører alt rengøringsarbejde på centrets to matrikler.

Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i hygiejnevaner, oprydning og gode arbejdsstillinger. Medarbejder ansat på centret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser. Ud over de enkelte opgaver, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Arbejdstilsynet
Centrets rengøring og service er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.