HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Pedel Service

Intern og ekstern arbejdspladser

En arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder.

Centrets pedel service udfører alt inden for ejendoms vedligeholdelse. Blandt andet har serviceholdet kontrakter med flere boligselskaber. Pedel service har et tæt samarbejde med snedkerteamet på Højvangen.

Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i sikkerhedsudstyr, reparationsarbejde og oprydning. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Medarbejder ansat på centret har mulighed for jobrotation mellem centrets interne og eksterne arbejdspladser.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Arbejdstilsynet
Centrets pedel service er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynet.

Information til private kunder og virksomheder
Pedel service udfører og arrangere mange forskellige opgaver. Vi løser eksempelvis:

  • Affaldshåndtering
  • Teknisk services
  • Reparationer
  • Vedligeholdelse
  • Oprydning
  • Andet forefaldende arbejde