HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Værkstedstilbud

Klassiske og psykiatriske værkstedstilbud
På Center for Job og Oplevelse har vi en mangfoldighed af værksteder, som udfører arbejde i professionel kvalitet. Værkstederne er for medarbejdere med det tilfælles at have behov for en særlig tilrettelagt støtte og vejledning. Tilbuddene har altid et udviklende, rehabiliterende og/eller som minimum vedligeholdende sigte i forhold til medarbejderens livskvalitet. På værkstederne er man ansat og får hhv. løn eller dusør. Vi bestræber os på, at spejle det ordinære arbejdsmarked for på den måde at skabe arbejdsidentitet hos den enkelte og opretholde eller forbedre faglige og personlige færdigheder.

Klassiske tilbud
De klassiske værkstedstilbud er for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Psykiatrisk tilbud
Ellehammergruppen er vores værksted for personer med psykiske og særlige sociale problemer.

Samarbejde med virksomheder og organisationer
På Centret kan man få løst forskelligartede produktions- og montageopgaver. Alle Centrets værksteder er udstyret med maskiner og redskaber til erhvervsproduktion og kan levere færdige produkter af høj kvalitet. Centrets fagligt uddannede personale kan også bidrage med inspiration og vejledning til opgaveløsningen. 

Vi vil gerne opfordre virksomheder og organisationer til at bruge vores værksteder som samarbejdspartner. Det, at have en konkret funktion i samfundet, er et vigtigt element i arbejdsidentitetsfølelsen hos vores medarbejdere og elever. De virksomheder og organisationer, som bestiller opgaver hos CFJOO, bidrager dermed til at støtte borgere, der ellers kan være på kanten af samfundet.

Virksomhederne og organisationerne er på den måde også med til at løfte deres eget sociale ansvar.

Indtægterne på værkstederne bidrager til Centrets samlede økonomi, der derved understøtter, at centret kan fungere som en specialiseret arbejdsplads for borger med særlige behov og skånehensyn i atmosfære af høj, kvalitetssikret faglighed.