kommunelogo

Tekstil

Et alsidigt kreativt værksted – interne arbejdspladser

Centerets tekstilværksted er et fuldt professionelt udstyret værksted, med stor kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne maskiner, som er sikkerhedsafskærmet på en sådan måde at også kørestolsbrugere, trygt kan arbejde ved maskinerne.

Tekstilværkstedet udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge i tekstilarbejde. Blandt andet har tekstilværkstedet en stor produktion i børnetøj. Her arbejdes med store og små leverancer til private og virksomheder, som delproduktioner, f.eks. logo tryk.

Nye ideer og produkter sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.

Butik
Tekstilværkstedet står også for centerets butik i Espergærde og der produceres hele tiden nye designs efter egne ideer. I butikken får medarbejderne oplæring i kassebetjening og opfyldning af varer samt kundebetjening, så butikken hele tiden kører optimalt.

Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i værkstedets faciliteter - lige fra vævning til smykkefremstilling. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med opgaverne. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige. Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte opgaver, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Tekstilværkstedet tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info side.

Handicap kompenserende
Der tages udgangspunkt i piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Tekstilværkstedet starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets tekstilværksted er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Tekstilværkstedet udfører og arrangerer mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

  • Børnetøj
  • Babyudstyr
  • Sengetøj og Tæpper
  • Montering
  • Egenproduktion
  • Delproduktioner
  • Specialprodukter efter opgave
  • Vi producerer både til engrossalg og private

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!