kommunelogo

Snedkeri

Håndværket viser vejen – interne og eksterne arbejdspladser

Centerets to snedkerier er fuldt professionelt udstyret værksteder, med stor kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne maskiner, som er sikkerhedsafskærmet på en sådan måde at også kørestolsbrugere, trygt kan arbejde ved maskinerne.

Snedkerierne udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge i træarbejde. Blandt andet har træværkstederne en stor produktion af legehuse. Her arbejdes med store og små leverancer til private og virksomheder.

Snedkerierne står også for den daglige vedligeholdelse af vores bygninger og alt hvad der hedder småreparationer. Snedkerierne har et fint samarbejde med f.eks. metalværkstedet, som også har brug for træfolk når der skal udføres opgaver både "ud af huset" og når der skal foretages reparationer af udstyr.

Nye ideer og produktioner sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt. Medarbejdere ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i værkstedernes faciliteter - lige fra tommelstok til materiale kendskab. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige.

Ud over de enkelte værksteders produktion, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgeres muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Snedkerierne tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 – årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannende, erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info siden

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende produktionsmetoder.

Træværkstederne starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler
Der henvises til info siden

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets 2 snedkerier er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Info til private kunder og virksomheder
Træværkstederne på Højvangen i Espergærde og Gydevej i Esbønderup udfører og løser mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

  • Legehuse
  • Sandkasser
  • Møbler
  • Grillborde
  • Fuglehuse
  • Plantestiger
  • Hel- og halvfabrikata

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!
Bestil din næste leverance hos os.