kommunelogo

Rengørings Service

En arbejdsplads med styr på hygiejnen – interne arbejdspladser

Centerets rengøring og servicehold er fuldt professionelt udstyret, med kapacitet til at løse opgaver af forskellig art.

Rengøring og serviceholdene har tæt samarbejde med køkken og kantine teamet. Rengøring og services holdet udfører alt rengøringsarbejde på centerets to matrikler.

Nye ideer og opgaver sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i hygiejnevaner, oprydning og gode arbejdsstillinger. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med opgaverne. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige.

Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte opgaver, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Rengøring og serviceholdene i Espergærde og Esbønderup tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info side.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Serviceholdet starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets pedel servicehold er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.