kommunelogo

Receptionen

Dygtige medarbejdere med lyst til en spændende hverdag – interne og eksterne arbejdspladser

Centerets reception i Esbønderup er fuldt professionelt udstyret, med kapacitet til opgaver af kontor-og administrativ art. Vi råder over en moderne reception, som er indrettet på en sådan måde at også kørestolsbrugere, trygt kan arbejde i receptionen. Receptionen har mange forskellige administrative, kontor og serviceopgaver eks. varebestilling, kørselsopgaver, postomdeling, laminering, makulering, telefonpasning, renskrivning, administration af centerets vognpark samt arbejdstøj til medarbejdere og personale.

Receptionen fungerer således både som CFJOOs interne servicecenter og ansigt udad til, idet netop denne afdeling er det første, vores gæster møder, når de besøger CFJOO i Esbønderup.

Dette gør Receptionen til et levende sted, hvor der kommer mange mennesker på besøg hver dag.

Nye ideer og nye opgaver sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt. Medarbejdere ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i Receptionens faciliteter - lige fra modtagelse af gæster til IT arbejde. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med opgaverne. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige.

Ud over de enkelte opgaver i Receptionen, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program, der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Receptionen tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 – årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannende, erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info siden

Handicap kompenserende
Der tages udgangspunkt i piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Receptionen starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler
Der henvises til info siden

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets reception er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Info til private kunder og virksomheder
Receptionen udfører og arrangere mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

  • Kuvertering
  • Velkomst - og info pakker
  • Mindre interne posterings – og kontrol opgaver
  • Postopgaver (åbning og fordeling)
  • Piccoline arbejde

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!
Bestil din næste leverance hos os.