kommunelogo

Pedel Service

En arbejdsplads med mange udviklingsmuligheder – intern og ekstern arbejdspladser.

Centerets pedel servicehold er fuldt professionelt udstyret, med kapacitet til at løse opgaver af forskellig art.

Pedel servicehold udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge inden for ejendoms vedligeholdelse. Blandt andet har serviceholdet kontrakter med flere boligselskaber.
Nye ideer og opgaver sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.
Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.
Services hold har et tæt samarbejde med snedkerteamet i Espergærde.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i sikkerhedsudstyr, reparationsarbejde og oprydning. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige.

Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte produktioner, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Pedel serviceholdet tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info side.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Serviceholdet starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets pedel servicehold er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynet.

Info til private kunder og virksomheder
Pedel serviceholdet udfører og arrangere mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

  • Vore arbejdsområder
  • Affaldshåndtering
  • Teknisk services
  • Reparationer
  • Vedligeholdelse
  • Oprydning
  • Andet forefaldende arbejde

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!
Bestil din næste leverance hos os.