kommunelogo

Metal

Hamrende godt smedearbejde – interne og eksterne arbejdspladser

Centerets metalværksted er et fuldt professionelt udstyret værksted, med stor kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne maskiner, som er sikkerhedsafskærmet på en sådan måde at også kørestolsbrugere, trygt kan arbejde ved maskinerne.

Metalværkstedet udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge i smedearbejde. Blandt andet har metalværkstedet en stor produktion i udstyr til golfbaner. Her arbejdes med store og små leverancer til private og virksomheder, som delproduktioner, f.eks. bore- og standsearbejder.

Metalværkstedet står også for den daglige vedligeholdelse af vores varevogne, busser, aktivitetsbiler, maskiner og alt hvad der hedder småreparationer. Og der er i metalværkstedet et fint samarbejde med f.eks. snedkeriet, som også har brug for metalfolk når der skal udføres opgaver både "ud af huset" og når der skal foretages reparationer af udstyr.

Nye ideer og opgaver sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.

Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i metalværkstedets faciliteter - lige fra skære-fræse opgaver til svejsning. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige. Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte produktioner, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Gartneriet tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende produktionsmetoder.

Metalværkstedet starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets metalværksted er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Info til private kunder og virksomheder
Eksempelvis udfører vi arbejde som:

  • Boring
  • Udstansning
  • Svejsning
  • Spåntagning
  • Montering
  • Egenproduktion
  • Delproduktioner
  • Specialprodukter efter opgave
  • Vi producerer både til engrossalg og private

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!

 

Teltudlejning:

Skal du bruge et telt til festen? Så lej det hos Metalværkstedet på CFJOO.

Teltet måler 5 x 6 meter, og der medfølger 4 borde og 8 bænke.

Vi sætter det op og tager det naturligvis ned igen. Der er også mulighed for leje af en stor grill.

Se mere i videoen herunder: