kommunelogo

Køkken

Køkken/kantine
Herlig frokost og hjemmebag hver dag. –interne og eksterne arbejdspladser.
Centerets 4 køkkener byder hver dag alle medarbejder, elever og personale velbekomme - med et skønt og varieret tilbud på menuen.
Med udgangspunkt i sund og spændende mad driver Center for Job og Oplevelse sine egne kantiner. Økologi og sundhed er prioriteret højt.
Nye ideer og sund mad sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.
Centerets eksterne arbejdspladser er køkkenerne og kantinerne på Borupgårdskolen og Grydemoseskolen hvor der hver dag produceres mad af høj kvalitet til elever og lærer.
Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i køkkenernes faciliteter - lige fra hygiejne til råvarer kendskab. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige. Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte produktioner, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.
Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk
Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Køkkenerne tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info side.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.
Køkkenerne starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler
Der henvises til info siden

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med relevant uddannelsesbaggrund.

Fødevarekontrollen
Centerets 4 køkkener er professionelt drevet og underlagt fødevarekontrollen.

Info til private kunder og virksomheder
Køkkenerne på Højvangen i Espergærde og Gydevej i Esbønderup udfører og arrangerer mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

  • Skolemad
  • Catering
  • Festmenuer
  • Bagværk
  • Faste leverancer til catering
  • Udlejning af stole

-og det handler også om undervisning, uddannelse og personlig kvalificering af det enkelte menneske. Har du ønsker eller ideer til Center for Job og Oplevelse er du altid velkommen.

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!
Bestil din næste leverance hos os.