kommunelogo

Grøn Have Service

Dygtige medarbejder der ikke er bange for vind og vejr –interne og eksterne arbejdspladser.

Centerets grønne servicehold er fuldt professionelt udstyret, med stor kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne maskiner, som er sikkerhedsafskærmet på en sådan måde at udviklingshandicappede trygt kan arbejde med maskinerne.

Det grønne servicehold udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge inden for havearbejde. Blandt andet har serviceholdet kontrakter med flere skoler. Vi arbejder også med store og små leverancer til private og virksomheder.

Nye ideer og produkter sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både menneskeligt, fagligt og socialt.

Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i sikkerhedsudstyr - lige fra beskæring til plante kendskab. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige.

Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte produktioner, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Det grønne servicehold tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info side.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Serviceholdet starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets grønne servicehold er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynet regler.

Info til private kunder og virksomheder
Det grønne servicehold udfører og arrangere mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

Vore arbejdsområder:

  • Mindre flise- og terrassearbejde
  • Græsslåning
  • Brændeflækning
  • "Make over" af haven
  • Beskæring af lav beplantning
  • Andet forefaldende arbejde

Du kan være med til at sikre udviklingshandicappedes lyst til at arbejde!
Bestil din næste leverance hos os.