kommunelogo

Grafisk

Grafisk værksted er et professionelt læringssted – interne praktik & arbejdspladser.
Centerets grafiske værksted er et fuldt professionelt udstyret værksted, med kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne udstyr, som er indrettet på en sådan måde at også kørestolsbrugere, trygt kan arbejde i grafisk værksted.
Grafisk værksted udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge inden for traditionelle grafiske opgaver som tryksager, visitkort mm. Blandt andet har værkstedet en stor produktion af tryksager for Helsingør kommune, samt andre opgaver med store og små leverancer til virksomheder og private kunder.
Nye ideer og opgaver sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt.
Grafisk værksted står også for trykning af alt centerets informationsmateriale.
Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i værkstedets faciliteter - lige fra false opgaver til layout. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med opgaverne. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige. Medarbejdere ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte opgaver, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Hvis der er behov for dygtiggørelse for eksempel indenfor billedbehandling udføres der planlagte undervisningsforløb med eksterne undervisere.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Grafisk værksted tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Der henvises til STU info side.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Grafisk værksted starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Grafisk værksted er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Info til private kunder og virksomheder

Grafisk værksted udfører og arrangere mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

Vi tilbyder bl.a. design og tryk af:

  • Medlemsblade
  • Visitkort
  • Brochurer
  • Plakater
  • Rapporter
  • Foldere
  • Postkort
  • Stickers
  • Covers
  • Med mere...