kommunelogo

Arbejde og udeliv

Et herligt gartneri med butik. –interne arbejdspladser
Centerets gartneri er et fuldt professionelt udstyret gartneri, med stor kapacitet til opgaver af forskellig art. Vi råder over moderne maskiner og drivhuse, alt er sikkerhedsafskærmet på en sådan måde at også kørestolsbrugere, trygt kan arbejde i gartneriet.

Gartneriet udfører alt hvad du kan finde på at efterspørge inden for planter og krydderier. Blandt andet har gartneriet en produktion af sommerblomster. Her arbejdes med store og små leverancer til private og virksomheder.

Nye ideer og produkter sætter samtidig fokus på indlæring og teamwork, så vi er i stadig udvikling både personligt, fagligt og socialt. Alt i drivhusene og på friland produceres uden brug af kunstgødning og giftstoffer.

Vi tager ofte på virksomhedsbesøg for at få inspiration til nye arbejdsopgaver.

Butik
Gartneriet står også for centerets butik i Esbønderup og der produceres hele tiden nye varer efter egne ideer. I butikken får medarbejderne oplæring i kassebetjening og opfyldning af varer samt kundebetjening, så butikken hele tiden kører optimalt.

Kurser/temauger
Alle medarbejderne har en kompetencebog og bliver løbende undervist i gartneriets faciliteter - lige fra såning til plante kendskab. Der arbejdes hele tiden med fornyelse og inspiration, når vi arbejder med produktionen. Det er en proces hvor alle har en udfordring i det daglige. Medarbejder ansat på centeret har mulighed for jobrotation mellem centerets interne og eksterne arbejdspladser.

Ud over de enkelte produktioner, har vi på tværs af værkstederne et årshjul med temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.

Kvalificering til job med løntilskud
Alle centerets værksteder tilrettelægger individuelle kvalificeringsforløb med udgangspunkt i den enkelte borgers muligheder og job ønsker.

Der arbejdes med kvalificering, Coach, Mentor og Netværk

Der henvises til Jobskolens info side

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse
Gartneriet tilrettelægger særlige uddannelsesforløb for elever under den 3 -årige ungdomsuddannelse, der overordnet tager udgangspunkt i personlighedsdannede erhvervsrettet uddannelse.

Handicap kompenserende
Arbejdet planlægges ved bl.a. ved brug af piktogramtavler og handicap kompenserende arbejdsmetoder.

Gartneriet starter dagen med et morgenmøde, hvor dagens arbejdsaktiviteter tilrettelægges og fordeles mellem medarbejderne.

Medarbejdernes rettigheder og aftaler.
Der henvises til info siden.

Personalet
Personalet er bredt fagligt sammensat og alle med en relevant uddannelsesbaggrund.

Arbejdstilsynet
Centerets gartneri er professionelt drevet og underlagt arbejdstilsynets regler.

Info til private kunder og virksomheder
Gartneriet udfører og arrangere mange forskellige opgaver. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om vi kan løse lige netop din opgave.

  • Planteskole
  • Strandrensning
  • Salg af flækket tørt brænde
  • Haveservice til private
  • Torvesalg

Du kan være med til at sikre udviklingshæmmedes lyst til at arbejde.