HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

STU – Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse

Center For Job og Oplevelse (CFJOO) har tilbudt STU siden 2008 og har således god erfaring med at tilrettelægge STU-forløb.

STU er for unge med særlige behov, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – ej heller med støtte.

Uddannelsen skal udvikle og styrke elevens faglige, sociale og personlige kompetencer til videre uddannelse eller beskæftigelse, ligesom den skal være med til at styrke elevens evne til at indgå i sociale sammenhænge.

STU adskiller sig fra andre uddannelser ved, at den tilrettelægges individuelt. I samarbejde med undervisere, UU-vejleder, Jobcenteret og evt. forældre/ pårørende er eleven med til at lave en personlig uddannelsesplan.

Vi tilbyder 4 retninger inden for STU:

STU1234 kugler

Elevhåndbog: Klik her

 

Hvem kan søge uddannelsen

Målgruppen omfatter udelukkende unge i alderen 16 til 25 år med særlige behov. De fire retninger henvender sig til forskellige målgrupper af unge.

Fælles for alle tre uddannelsesretninger er, at eleven arbejder med:

Faglige kompetencer

  • Eleven får løbende erhvervsrettede kompetencer, der kan ruste til et arbejde eller en uddannelse. Afhængig af den individuelle uddannelsesplan, vil der blive fokuseret på kendskab til arbejdsopgaver, instruktionsforståelse og udførsel af forskellige opgaver.
  • Eleven vil få kendskab til IT og boglige færdigheder.
  • Eleven vil lære om demokrati, samfund og kultur.

Sociale kompetencer

  • Eleven vil løbende forbedre sine sociale færdigheder, hvilket kan være med til at hjælpe i dagligdagen. Fokus er på kommunikation, adfærd og samarbejde.

Personlige kompetencer

  • Eleven vil løbende få en bedre situationsfornemmelse, hvilket kan hjælpe til at træffe selvstændige beslutninger, både på kort og langt sigt samt gennemskue eventuelle konsekvenser.
  • Eleven vil arbejde med sin forståelse af omverdenen, herunder lære om hvordan man bruger lokale tilbud både i forbindelse med interesser, arbejde og uddannelse.
  • Eleven vil få en bedre selverkendelse, som kan være med til at hjælpe med at tolke reaktionsmønstre og deres effekt.

 

 

Visitation

Helsingør borgere: Interesserede unge skal kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Helsingør Kommune. Hvis UU vurderer, at den unge er i målgruppen for STU, afgiver UU indstillingen til visitationsudvalget. Visitationsudvalget træffer afgørelse om bevilling af STU.

Borgere fra en anden kommune: Borgere fra andre kommuner end Helsingør, skal rette henvendelse til den lokale UU-vejledningsenhed. Ved bevilling af STU kontaktes CFJOO direkte med henblik på opstartsdato og øvrig information.

Ved uddannelsens afslutning

Eleven får udleveret en kompetencebog, som indeholder dokumentation af de opnåede kompetencer. Den indeholder også en vurdering af den unges opfyldelse af mål, både for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele. Denne bog kan eleven tage med sig og bruge i sit videre arbejds- eller studieliv.