HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Afklaringsvejleder til CFJOO

Center for Job og Oplevelse søger en afklaringsvejleder 1. august 2018, der er kompetent, dynamisk og selvstændig og som har en ligeværdig samarbejdsform, er omstillingsparat, fleksibel og har gode kommunikationsevner. Center for Job og Oplevelses afklaringstilbud er målrettet Jobcentrets borgere, fra henholdsvis sygedagpenge, fleksjob og aktivitetsparate borgere.

Du kommer til at have et tæt dagligt samarbejde arbejde med din kollega, som også er ansat som afklaringsvejleder. I vil sammen, varetage arbejdsopgaver tilknyttet afklaringsenheden på Center for Job og Oplevelse, hvor der er 16 borgere i afklaringsforløb ad gangen. Jobbet kræver stor selvstændighed og du skal kunne trives i en travl hverdag, hvor det er vigtigt, at holde overblik, samt kunne arbejde med mange forskelligartede opgaver. Udover det daglige samarbejde med din afklaringsvejlederkollega og borgerne i afklaringsforløb, vil du få en stor kreds af kolleger bestående af bl.a. pædagoger, håndværkere, grafiker, køkkenfaglige mv.

Et jobafklaringsforløb strækker sig som udgangspunkt over 13 uger – det er individuelt for den enkelte borger og aftales i samarbejde med sagsbehandleren. Forløbet skal bruges til, at få afklaret borgerens funktionsniveau og arbejdsevne i forhold til, at kunne varetage et arbejde. Center for Job og Oplevelses tilbud dækker en bred vifte af forskellige beskæftigelsesformer og arbejdspladser, hvilket gør det muligt, at vælge et tilbud, som giver mening for borgeren.

Som afklaringsvejleder vil du have et tæt samarbejde med borgere, jobcentre, arbejdsgivere samt øvrige relevante samarbejdspartnere, som for eksempel mentorer eller lignende.

Eksempler på arbejdsopgaver i hverdagen:

 • Planlægning og afholdelse af møder
 • Løbende opfølgning på borgerforløb
 • Samarbejde med arbejdsgivere på forskellig arbejdspladser
 • Løbende skriftlig dokumentation
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation med diverse samarbejdspartnere
 • Relations- og motivationsarbejde
 • Vurdering af ressourcer og skånebehov
 • Udarbejdelse af slutevalueringsrapporter

Vores forventninger til en kommende kollega:

 • Du har en uddannelse som ergoterapeut
 • Vi lægger vægt på, at du har solid erfaring med, at arbejde med borgere, som har komplekse problemstillinger
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med fagprogrammet ”Sensum” samt arbejdet inden for beskæftigelsesområdet, men det er ikke et krav
 • Certificeret AMPS
 • Du har erfaring med dokumentation – og er god til at formulere dig både på skrift og i tale
 • Du har erfaring med rådgivning og vejledning
 • At du har fokus på borgerens ressourcer – samt er god til at reflektere og observere
 • At du kan arbejde motivationsskabende og progressionsfremmende
 • At du kan trives i en hverdag præget af omskiftelighed og deadlines
 • At du har erfaring, interesse og flair for, at arbejde med socialfaglige problematikker
 • At du besidder personlig gennemslagskraft og gode formidlingsevner
 • At du arbejder systematisk, målrettet og helhedsorienteret

Vi tilbyder:

En travl og spændende dagligdag med indflydelse, ansvar og variation. En ambitiøs arbejdsplads, som ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at borgerne hver især biddrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner. Engagerede, nytænkende og kreative kolleger, samt et afvekslende og selvstændigt job, med brede kontaktflader internt og eksternt.

Din base vil være ved Nyruphus på Kongevejen 270, 3060 Espergærde. Det er en forudsætning for ansættelsen, at du har egen bil til rådighed, da der må påregnes daglig kørsel mellem Center for Job og Oplevelses forskellige matrikler, jobcentret samt eksterne virksomheder. Kørselsgodtgørelse efter højeste takst. Løn efter gældende overenskomst. Der vil blive indhentet straffeattest for ansøger der påtænkes ansat og denne indgår i den afsluttende vurdering af en evt. ansættelse.

Yderligere information om stillingen fås hos: Ergoterapeut og afklaringsvejleder Malene Nymann Hjort på telefonnummer 4928 4866.

Ansøgningsfrist 20. juni 2018. Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler tirsdag den 26. juni 2018. Stillingen kan kun søges via JobNet eller Helsingør Kommunes hjemmeside.