HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Personalet

Ledelsen
Administrationen
Dagtilbuddet Højvangen
Arbejde og Udeliv på Gydevej
Håndværker Service Højvangen
Dagtilbuddet Vinkeldamsvej
Grafisk Værksted
Køkken Gydevej
Køkken/service - Højvangen
Køkken/service - Borupgaardskolen
Køkken/service - Skolen ved Rønnebær Allé
TV SPOT/Medieværkstedet
Metalværkstedet
Receptionen / Service - Gydevej
Snedkeriet Gydevej
STU


  

Tekstilværkstedet
Nyruphus Afklaringsteamet


 

Nyruphus Skovcafé


 

 

Ellehammergruppen