kommunelogo

Visitation

Det kræver visitation at blive tilknyttet Center for Job og Oplevelse. Borgere fra Helsingør Kommune kan blive visiteret gennem en kommunal sagsbehandler.
Visitationen er jvf. §103 og §104 i serviceloven samt lov 564.
Borgere fra andre kommuner kan blive visiteret direkte gennem deres kommunale sagsbehandler.
Kontakt evt. den visitationsansvarlige på Center for Job og Oplevelse på tlf. 49 28 48 01.