kommunelogo

Værdigrundlag og Livssyn på CJFOO

Personalet og ledelsen arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder.

Vi fokuserer på helhedssyn og livsglæde i en handicap kompenserende udviklingsramme.

Centerets formål og målsætning
Formålet er at styrke/bevare værdifulde menneskelige og praktiske ressourcer.

Dagligdagen målretter sig imod arbejde, udvikling, uddannelse og omsorg, der kvalificerer den enkelte til større selvstændighed og glæde.

Centerets målsætning for indsatsenfigur-vaerdi
Personalet er her for medarbejderne.

Det betyder:

  • AT VI ER ET ARBEJDSTILBUD
  • AT VI ER ET UDDANNELSTILBUD
  • AT VI ER ET UDVIKLINGSTILBUD
  • AT VI ER ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD
  • AT VI ER ET JOBAFKLARINGSTILBUD


Personalet tilstræber ud fra de tilstedeværende menneskelige ressourcer og i samarbejde med den enkelte, at prioritere ovenstående.

Kommunikation
Personalets kommunikation med medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kommunikative status. Vi er lydhøre overfor medarbejdernes signaler og udspil og reagerer på disse.

Dette kan eksempelvis være: piktogrammer, tegn til tale, foto, højtlæsning og gentagelser.

Karsten Grubert