kommunelogo

Hvad er kvaliteten i arbejdet på CFJOO

Kvalitetsarbejde handler grundlæggende om at være parat til at udvikle og omstille sig i takt med, at kravene til arbejdet ændres, således at du som personale til stadighed har fokus på, om det du gør, fører til de resultater du og Centeret ønsker.

En metode til at sikre dette er at arbejde med sine opgaver ud fra tre synsvinkler:

  • Den medarbejder-oplevede kvalitet
  • Den faglige kvalitet
  • Den organisatoriske kvalitet

Den medarbejder-oplevede kvalitet er tæt forbundet med mødet mellem dig og medarbejderen. Medarbejderen skal opleve at du er imødekommende og engageret, samtidig med at medarbejderen får den pædagogiske omsorg hun har krav på.

Den faglige kvalitet indebærer at du kender opgaven og er fortrolig med de faglige metoder Centeret har valgt og som er hensigtsmæssige i forhold til opgaven.

Den organisatoriske kvalitet er limen der får centeret til at fungere. Vi skal sammen sikre at der sættes fokus på klare målsætninger, kommunikation, arbejdstilrettelæggelse og ledelse.

De tre niveauer er indbyrdes afhængige. Hvis du ændre på områder der vedrører det ene niveau, vil de to øvrige niveauer blive påvirket.

Vi skal sammen prøve at sikre at vi husker, at vurdere på alle tre niveauer, når der skal ske forandringer.

- Karsten Grubert