kommunelogo

Om Centeret

Velkommen til Center for Job og Oplevelse
Center for Job og Oplevelse er et socialt uddannelses og beskæftigelsestilbud i Helsingør Kommune efter Servicelovens § 103 og § 104 samt lov 564 vedr. den særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse STU. Centeret beskæftiger ca. 200 medarbejdere med forskellige former for sociale, fysiske, eller psykiske udviklingshandicap. Centeret tilbyder uddannelse og beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær inden for forskellige fagområder. Centeret visiterer borgere fra kommunerne Helsingør, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov.

Mulighedernes hus
Personalet på Centeret er tværfagligt sammensat og har uddannelser og baggrund inden for undervisning, håndværk, socialpædagogik, psykiatri, ergonomi og administration. Vores grundholdning er, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder. Derfor fokuserer vi på læring, arbejdsglæde, helhedssyn og omsorg.

Center for Job og Oplevelse tilbyder faglig og social kompetenceudvikling gennem aktiviteter, socialt samvær, uddannelse og arbejde i et handicap kompenserende arbejdsmiljø. Vi udarbejder i samarbejde med hver enkelt borger og sagsbehandler en handlingsplan, der tager højde for, hvilke udfordringer borgeren kan håndtere. Handlingsplanen revideres årligt og tager afsæt i Centrets tre forskellige tilbud: Jobskolen, Værkstederne, Dagtilbuddet.

Handicap kompenserende
Alle centerets lokaler er egnet for kørestolsbrugere.
Alle centerets tilbud tager udgangspunkt i handicap kompenserende arbejdsmetoder og sikkerhedsafskærmninger.

Jobskolen
Et uddannelses- og arbejdstilbud med fokus på personlig, social og faglig udvikling. Formålet er at uddanne og kvalificere borgere, der ønsker fast arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Via vores jobkonsulent vil den enkelte blive tilknyttet virksomhedsaftaler og praktikker i fx Helsingør, Fredensborg, Hillerød eller Helsinge.

Den 3 årige ungdomsuddannelse STU
Uddannelsen er for unge i alderen fra 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med: generelle indlæringsvanskeligheder, lettere psykiatriske problemstillinger, ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelser, eller andre specifikke problemstillinger. STU adskiller sig fra andre uddannelser ved, at den tilrettelægges individuelt. Der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for den enkelte elev. Undervisningsplanen kan indeholde alt lige fra jobtræning og værkstedsundervisning, botræning og økonomi, personlig hygiejne til teoretiske skolefag.

De klassiske værksteder
Produktionsværksteder inden for fagområderne træ, metal, montage, tekstil, køkken/service (interne og eksterne arbejdspladser), medie, reception og grafisk værksted. Formålet er at tilbyde den enkelte beskæftigelse og kvalificering i et udviklende og handicap kompenserende arbejdsmiljø med masser af åbenhed og humor. Værkstederne underviser i personlig sikkerhed, rutiner og samarbejde, og i det daglige arbejdes der med produktion for virksomheder, private kunder eller centerets egenproduktioner. Flere af værkstederne har arbejdshold, som udfører eksterne serviceopgaver for virksomheder og private kunder.

Dagtilbuddet
Tre specialpædagogiske aktivitets- og samværstilbud i trygge og overskuelige rammer. Formålet er at styrke brugernes personlige evner og interesser gennem medindflydelse, struktur og aktiviteter som fx IT, motion, musik, kunst, spil, og udflugter. Vi arbejder med alternativ og støttende kommunikation og individuelle støttebehov. Vores største glæde er at se mennesker trives. Vi tænker i muligheder, ikke begrænsninger, når det handler om at give brugerne lyst til at afprøve deres grænser og gøre nye personlige landevindinger.

Visitation
Det kræver visitation at blive tilknyttet Center for Job og Oplevelse. Borgere fra Helsingør Kommune kan blive visiteret gennem en kommunal sagsbehandler.
Visitationen er jf. § 103 og 104 i serviceloven samt lov 564
Borgere fra andre kommuner kan blive visiteret direkte gennem deres kommunale sagsbehandler.
Kontakt evt. den visitationsansvarlige på Center for Job og Oplevelse på tlf. 49 28 48 01.

Kontakt
Interesserede er altid velkomne til at komme på et uforpligtende kontaktbesøg, som aftales i forvejen. Ring til Jobskolen på tlf. 49 28 48 02, Værkstederne på tlf. 49 28 48 01 og Dagtilbuddet på tlf. 49 28 48 03 for at aftale nærmere.

Center for Job og Oplevelse samarbejder med:
Alle, der har tilknytning til den enkelte medarbejder, såsom hjemmevejledere og pårørende samt relevante fagpersoner/institutioner. Herudover er der et tæt samarbejde med brugerorganisationer og andre handicaptilbud.

Transport
Center for Job og Oplevelse kan visitere til transport i samarbejde med sagsbehandleren.
Højvangen 11, 3060 Espergærde · Gydevej 17, Esbønderup, 3230 Græsted
49 28 48 48 · email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk