HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Nyruphus

nyruphus

I og omkring den gamle, velbevarede skovfogedbolig Nyruphus fra ca. år 1870 i Helsingør, har partnerskabet mellem Helsingør Kommune (CFJOO), Naturfagscentret Nyruphus og Naturstyrelsen Nordsjælland, skabt et naturtilbud, som styrker borgernes muligheder for friluftsliv, sundhed, oplevelser og viden om naturen.

Se mere på vores hjemmeside: www.familieognaturoplevelser-nyruphus.dk

CFJOO’s formål på Nyruphus er målrettet borgere, som har brug for et erhvervsrettet forløb i en virksomhed, som drives på markedsvilkår, hvor der er mere støtte, tålmodighed og rummelighed. I den forbindelse tilbyder CFJOO følgende:

1) Beskæftigelse til Helsingør Kommunes langtidsledige fleksjobber

2) En 3 årige kompetencegivende Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU - Nyruphus)

3) Beskæftigelsesrettede afklaringer til borgere tilknyttet Center for Job og Uddannelse (Jobcenter)

Alle tilbud er erhvervs- og/eller uddannelsesrettede, i professionelle og faglige omgivelser, som er koordineret af en vejledergruppe bestående af fagfolk der er uddannet inden for forskellige områder i forhold til vores forskellige tilbud.

 

Målgruppe 1 - Fleksjobber

Der er mulighed for faste- og sæsonbestemte fleksjobs ansættelser på Nyruphus. Stillingerne er tilrettelagt således, at der er løbende fokus på muligheden for at tilegne sig yderligere kompetencer og blive efteruddannet til at løse forskellige typer af arbejdsopgaver. Eksempelvis vil der både være administrative arbejdsopgaver, køkkenproduktion, servering i cafeen, gårdbutik, salg og service, marketing samt pædagogiske opgaver med børn og leg i naturen.

 

Målgruppe 2 - STU Nyruphus

STU er en personlighedsdannende og erhvervsrettet kompetencegivende uddannelse bygget op omkring 2 spor.

  1. Naturpleje og anlæg – Den grønne sektor
  2. Uddannelsescaféen – køkken/service og café

Undervejs er der mulighed for at kombinere elementer fra alle vores 4 STU tilbud, for dermed at kunne finde den retning, som giver bedst mening for eleven.

 

Målgruppe 3 - Afklaringsforløb

Afklaringsforløb på Nyruphus er målrettet borgere, hvor Jobcenter har brug for en beskæftigelsesrettet afklaring af faglige, sociale, sproglige eller personlige kompetencer hos borgeren. Projektet tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede muligheder i et skånsomt og rummeligt miljø, hvor der udarbejdes et særligt tilrettelagt forløb, som passer til den enkeltes behov og ønsker.