HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Dagtilbud

Dagtilbuddet CFJOO
Tilbuddene i § 104 regi, samværs- og aktivitetstilbud er grundlæggende et oplevelsesorienteret tilbud, hvor udgangspunktet, er den enkeltes medarbejders individuelle ønsker og behov.

Tilbuddet er målrettet voksne mellem 18 og 65 år med udviklingshandicap og funktionsnedsættelse.

I Dagtilbuddet er der tilknyttet ergoterapeut, pædagoger om omsorgsassistenter. Alle er uddannede indenfor kommunikation og neuropædagogik. Dagligdagen er organiseret med aktivitetstilbud som er årstidsbestemte, arbejdsrelaterede og oplevelsesorienterede. Overordnet er målet at hver enkel medarbejder oplever en glæde ved at komme i dagtilbuddet og at hver enkel medarbejder føler sig både set, hørt og forstået.

Dagtilbuddet Højvangen og Vinkeldamsvej
Her vil du som medarbejder møde en form for byliv med de muligheder det indebærer.. Det er suppleret med idræt - kultur - oplevelser – ture, sang og musik - årstidsbestemte aktiviteter - sansemotorik og bevægelse.

Arbejde og Udeliv Gydevej
Her vil du som medarbejder indgå i diverse arbejdsopgaver, store som små. Det er suppleret med masser af udeliv - identitet gennem arbejdet - årstidsbestemte aktiviteter - fysisk aktivitet, idræt, bevægelse og motion. Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program dagtilbuddene imellem. Der er også temauger/temadage som tager udgangspunkt i ønsker og behov fra medarbejderne.