HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Værdigrundlag og Livssyn på CJFOO

Personalet og ledelsen arbejder ud fra en grundholdning om, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder.

Vi fokuserer på helhedssyn og livsglæde i en handicap kompenserende udviklingsramme.

Centrets formål og målsætning
Formålet er at styrke/bevare værdifulde menneskelige og praktiske ressourcer.

Dagligdagen målretter sig imod arbejde, udvikling, uddannelse og omsorg, der kvalificerer den enkelte til større selvstændighed og glæde.

Centrets målsætning for indsatsen
Personalet er her for medarbejderne.

Det betyder:

  • AT VI ER ET ARBEJDSTILBUD
  • AT VI ER ET UDDANNELSTILBUD
  • AT VI ER ET UDVIKLINGSTILBUD
  • AT VI ER ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD
  • AT VI ER ET JOBAFKLARINGSTILBUD


Personalet tilstræber ud fra de tilstedeværende menneskelige ressourcer og i samarbejde med den enkelte, at prioritere ovenstående.

Kommunikation
Personalets kommunikation med medarbejderne tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders kommunikative status. Vi er lydhøre overfor medarbejdernes signaler og udspil og reagerer på disse.

Vi gør meget ud af at anvende de kommunikationsformer der giver mening for den enkelte medarbejder, eksempelvis tegn til tale, onlineapps som ”go talk now” og ”moment dairy” og vi følger med i den aktive udvikling, der er på området. Vi bruger også Smartboard og andre kommunikationsredskaber i forbindelse med de forskellige dagsaktiviteter.