HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Om Centret

Velkommen til Center for Job og Oplevelse (CFJOO)
CFJOO er et socialt beskæftigelses-, uddannelses-, afklarings-, aktivitets-, og samværstilbud i Helsingør Kommune. Personer visiteres til CFJOO efter Servicelovens (SEL) §103 og §104, lov 564 vedrørende den Særlige Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), og til jobafklaringsforløb i samarbejde med Jobcenteret, efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB) §32.

CFJOO er en arbejdsplads, hvor der beskæftiges ca. 250 visiterede borgere. Borgerne henvises til og arbejder på CFJOO som enten:

Medarbejdere – i beskyttet beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.
Borgere – i afklaringsforløb.
Elever – i STU forløb.
Personaler – borgere ansat på bagrund af deres faglige kompetencer. 

Personalet som også kan være ansat i fleksjobordninger, arbejder med eleverne, borgerne og medarbejderne

CFJOO visiterer borgere fra kommunerne Helsingør, Hillerød, Halsnæs, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov.

Mulighedernes hus
Personalet på CFJOO er tværfagligt sammensat og har uddannelser og baggrund inden for undervisning, håndværk, socialpædagogik, psykiatri, ergonomi og administration. Vi har over 40 års erfaring i at tilrettelægge arbejde og læringsforløb i handicap kompenserende miljøer.


Vores grundholdning er, at alle mennesker har ressourcer og udviklingsmuligheder og vi vil styrke og bevare værdifulde menneskelige og praktiske ressourcer. Derfor fokuserer vi på arbejdsliv, udvikling, omsorg, studieliv og læring.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk