kommunelogo

Værksteder

Produktionsværkstederne og eksterne arbejdspladser

Vi har en mangfoldighed af handicap kompenserende små værksteder og eksterne arbejdspladser der udføre arbejde i professionel kvalitet. Vi lægger vægt på at være en del af samfundets produktionsapparat. Tilbuddene er for borgere i aldersgruppen 18-65 år med det tilfælles, at der er behov for en særligt tilrettelagt støtte og vejledning. Endvidere har centeret mange eksterne arbejdstilbud, bl.a. på tre skoler i Helsingør kommune.

Den enkelte medarbejder kan efter aftale med centerets ledelse frit vælge mellem ovennævnte værksteder og eksterne arbejdspladser. Endvidere er alle centerets værksteder kørestols venlige.

Ud over de enkelte værksteders produktion, har vi på tværs af værkstederne temauger og undervisning i bl.a. førstehjælp, personlig sikkerhed, dansk og IT mm.

Omkring højtider og i sommerferien planlægges der efter et fælles program der tager udgangspunkt i årstidernes traditioner.