HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Jobafklaring LAB §32

CFJOO tilbyder 13 ugers jobafklaringsforløb. Det er Centrets afklaringsteam, der varetager afklaringsforløb. Afklaringsvejlederne er uddannede ergoterapeuter og er fagligt kvalificeret til at undersøge, vurdere og tage højde for individuelle skånebehov. De arbejder for at finde muligheder og løsninger, der giver bedst mening for den enkelte borger.

Lab§32 - 13 ugers jobafklaringsforløb

Et jobafklaringsforløb bruges til at få afdækket borgerens ressourcer, funktionsniveau og arbejdsevne i forbindelse med eventuel tilknytning til arbejdsmarkedet eller afklaring af forsørgelsesgrundlag. Jobafklaringen tager udgangspunkt i borgerens arbejdsmæssige interesser og erfaringer.

Vi er en stor arbejdsplads med ca. 80 personaler og har over 40 års erfaring i at udvikle og nytænke afklaringsforløb. Vores afklaringsvejledere er uddannet ergoterapeuter og vil være dem som følger borgeren gennem hele forløbet.

Vores tilbud dækker en bred vifte af forskellige beskæftigelsesformer, hvilket gør det muligt at skræddersy det tilbud som giver mening for den enkelte. Se nedenstående oversigt over de forskellige arbejdspladser vi har til rådighed på Centret. I særlige tilfælde kan et jobafklaringsforløb foregå i egen bolig eller i en privat virksomhed, hvis borgeren er blevet henvist af sagsbehandleren til et sådan forløb.

 CFJOO arbejdspladser

Visitation

Forløbet starter med, at sagsbehandler sender en henvisning til vores afklaringsvejledere. Gennem henvisningen, får vi et indblik i borgerens erhvervsmæssige og helbredsmæssige situation, samt eventuelle skånebehov. Herefter afholdes et henvisningsmøde, hvor vi finder ud af, hvilken arbejdsplads borgeren ønsker at blive placeret på. Ud fra dette udarbejdes et program for de 13 ugers jobafklaring.

Selve jobafklaringen

Afklaringsvejlederne laver jævnlige opfølgninger i forhold til, hvordan det går i forløbet. Her evalueres løbende om opgaverne stadig er passende eller om der evt. skal ske ændringer. Det vigtigste er, at vi får et realistisk billede af, hvor mange timer borgeren kan arbejde om dagen/ugen og under hvilke forhold vedkommende bedst arbejder.

Når afklaringsperioden er færdig, udarbejder afklaringsvejlederne en slutrapport. Den beskriver forløbet, de ressourcer som er set undervejs samt de støttebehov og/eller hjælpemidler, som måske har været nødvendige, for at borgeren har kunnet gennemføre opgaverne.

Læs mere i vores brochure. Klik her