HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Ergonomisk arbejdspladsindretning

CFJOO tilbyder vurdering af ergonomisk arbejdspladsindretning, når borgere eksempelvis bliver tilbudt praktik, afklarings- og ressourceforløb, fleksjob og eventuelt skånejob.

Tilbuddet gælder også for borgere, der allerede er på en arbejdsplads, men oplever fysiske vanskeligheder i forhold til at kunne udføre arbejdsopgaverne.

Det er centrets ergoterapeuter, der varetager vurderingen af arbejdspladsindretningen i samarbejde med borgeren og virksomheden. Ergoterapeuterne er fagligt kvalificeret til at undersøge, vurdere og tage højde for individuelle skånebehov. De arbejder for at finde muligheder og løsninger, der giver bedst mening for den enkelte borger og arbejdsgiver.

En vurdering af de ergonomiske forhold kan indeholde

 • Arbejdspladsindretning
 • Arbejdsborde
 • Arbejdsstole
 • Hjælpemidler
 • Løftegrej
 • Belysning
 • IT arbejdspladser

Vi vejleder i

 • Hensigtsmæssig indstilling af bord og stol
 • Anvendelse af hjælpemidler
 • Arbejdsstillinger
 • Arbejdsbevægelser

Læs mere i vores brochure. Klik her