HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

AMPS profil

CFJOO’s afklaringsteam tilbyder udarbejdelse af AMPS profiler i forbindelse med afklaring af borgerens ressourcer, arbejdsevne og funktionsniveau.

AMPS (The Assesment of Motor and Process Skills) er et observationsredskab, som anvendes til at vurdere kvaliteten af borgerens udførelse af huslige og personlige dagligdags aktiviteter. Denne form for genkendelige opgaver synliggøre problematikker, som kan være vanskelige at få øje på i mere traditionelle beskæftigelsesrettede forløb.

Profilen kan kun udføres af certificerede ergoterapeuter. Ergoterapeuterne er fagligt kvalificeret til at undersøge, vurdere og tage højde for individuelle skånebehov. De arbejder for at finde muligheder og løsninger, der giver bedst mening for den enkelte borger.

AMPS profilen kan indgå i specifikke forløb, hvor det vurderes, at der skal en ekstra indsats til for at kunne opnå udvikling hos borgeren. Særligt borgere med mere komplekse og udefinerbare problematikker vil kunne profitere af en sådan profil.

For borgere, der kommer i jobafklaring hos afklaringsteamet, kan profilen bestilles som en ekstra del af udredningen. Profilen kan udarbejdes både i begyndelsen eller under et igangværende forløb, såfremt det vurderes relevant. Det er yderligere muligt at bestille en AMPS profil til borgere, der ikke er tilknyttet et afklaringsforløb.

Hvad kan testen bruges til

AMPS profilen kan bruges til at pege på forskellige metoder til at hjælpe borgeren i beskæftigelse eller til at støtte borgerne i et konkret job. Ud fra forskellige test undersøger ergoterapeuterne, hvilke opgaver og funktioner borgeren helt praktisk kan have vanskeligt ved at udføre og om forskellige hjælpemidler vil kunne hjælpe og støtte borgeren.

Læs mere i vores brochure. Klik her