HK LOGO LOGO BLÅ 150x45px

Afklaringsteamet tilbyder

Afklaringsteamet tilbyder

  • LAB §32 - 13 ugers jobafklaringsforløb
  • AMPS profiler
  • Vurdering af ergonomisk arbejdspladsindretning

CFJOO’s afklaringsteam består af uddannede ergoterapeuter. Teamet arbejder med specialkompenserende tiltag, der fremmer borgerens muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. De er fagligt kvalificerede til at undersøge, vurdere og tage højde for individuelle skånebehov i forhold til at finde muligheder og løsninger, der giver mening for den enkelte borger og arbejdsgiver.

Afklaringsteamet har dagligt et bredt samarbejde med specialpædagogisk og håndværksudannet personale, som sikre borgerens tryghed i forløbet.

Læs mere i vores brochure. Klik her